Berlin III A/S

Selskabet har på den seneste generalforsamling ændret navn til Admiral Capital A/S.
 
Informationer om selskabet fremgår indtil videre af hjemmesiden: www.re-cap.dk